Những con số ấn tượng

Về trường Nguyễn Siêu

 

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

 

100%

HS hạnh kiểm tốt

 

1500

Giải thưởng HS

 

300

Giải thưởng GV

 

Câu lạc bộ sau giờ học

TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU
 
Xem thêm

TIN TIỂU HỌC