Trường Nguyễn Siêu mong muốn trở thành ngôi trường song ngữ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp một chương trình giáo dục đẳng cấp thế giới song vẫn luôn gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của Việt Nam. Chương trình giáo dục của chúng tôi hướng tới cam kết và đảm bảo cho học sinh được trang bị một cách tốt nhất để có thể khẳng định vị thế và chỗ đứng của bản thân trên trường quốc tế – một thế giới ngày càng phát triển về phạm vi kết nối và toàn cầu hóa.

Nguyen Sieu School aspires to become the premier bilingual school in Vietnam that offers world-class education while upholding traditional Vietnamese values. At the heart of our educational programme is a core commitment to ensuring that our students are well equipped to take their place in an increasingly inter-connected and globalised world.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
0941 708444